Co dělat, když najdete kočku

Co dělat, když najdete kočku

1. Nepište na Fb, nevolejte do útulků. 

2. OBČANSKÝ ZÁKONÍK-§ 1058 (1) Je-li nalezeno zvíře, u něhož je zjevné, že mělo vlastníka, oznámí nálezce nález bez zbytečného odkladu obci, nelze-li z okolností poznat, komu má být vráceno. - OBEC MÁ POVINNOST SE O TOULAVÉ ZVÍŘE POSTARAT, O PSA STEJNĚ JAKO O KOČKU!!! 

3.. Tam, kde je Městská polici, volejte číslo 156, pokud není, tak Odbor životního prostředí, ale především si najděte číslo na starostu obce. 

 4. Volat musíte starostovi nebo Městské policii na místě, kde jste kočičku našli, ne do jiného města. 

5. Volejte na obec tak, jako voláte nám, ve dne, pozdě večer, o svátku, v neděli. MP nebo pan starosta za svoji práci dostávají plat, my pomáháme zadarmo. Tak se nestyďte, takhle je to opravdu správně. 

 6. Do útulku volejte až, když na obci narazíte. Mnoho obcí nezná zákony a bývají arogantní, někdy i agresivní nebo sprostí. Nahrávejte hovor, stěžujte si, chtějte odmítnutí písemně. Správný útulek vám poradí, pomůže, zavolá starostovi. Správný útulek má každou kočku ohlášenou na obci-mění myšlení starostů a snaží se získat finanční příspěvek. 

7. Myslete na to, že každá nehlášená kočička, je "kradená" a obce potom tvrdí, že problém s kočkami nemají, tudíž potom se v naší zemi nemůže zlepšit celý systém a dojít ke změně a lepším zítřkům pro kočky. 

 8. Pokud od vás obec kočku přijme, buďte pozorní a sledujte další osud kočky. Informujte se na ni klidně, dívejte se na web útulku, zda se tam objevila. Kočka musí být obcí zaevidovaná a vyhlášená na úřední desce, aby se mohl dohledat případný majitel. Zvýšenou pozornost u malých obcí, aby se kočka "neztratila". Upozorněte na to předem, že se budete o další osud kočky zajímat. 

9. Nedávejte kočky do pochybných útulků, které shromažďují a nevydávají zvířata. Tam, kde je přetlak zvířat, nedostatek peněz a málo lidi na práci, často bývají nebezpečné kočičí choroby. Správný útulek poznáte podle toho, že má IČO, sbírkový účet, výroční zprávy, web s uvedením data a místa nalezu koček, nehromadí, nemá extrémní úmrtnost, nalezené kočky má nahlášené obcím. Denně mi někdo volá nebo píše. Prosím nálezce, aby na nás brali ohled, je nás málo, chodíme vedle ještě do práce. Představte si, jestli byste to sami zvládli, asi byste takhle žít nechtěli. 

Postupujte prosím podle návodu a podle zákona právě proto, aby se podmínky pro toulavé kočky v naší zemi změnily. Moc děkuji. Sdílejte prosím.