Zpracování osobních údajů
Sem vložte podnadpis

Zpracování osobních údajů

Udělujete tímto souhlas Depozitum Bastet z.s., IČ 05006465, sídlem Horní Rokytnice 508, Rokytnice nad Jizerou, 512 44, zapsaná 10701 L, Krajský soud v Hradci Králové (dále jen "Správce"), aby ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen "zákon o ochraně osobních údajů") zpracovávala tyto osobní údaje:

 • jméno a příjmení
 • adresu
 • e-mail
 • telefonní číslo

Jméno, příjmení, adresu, telefonní číslo a e-mail je nutné zpracovat za účelem prodeje a následné propagace, rozesílání newsletterů. Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu 3 let.

S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu na info@depozitum-bastet.cz

Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:

 • Poskytovatel softwaru Messenger a Facebook
 • Firma Tickifox s.r.o.

Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost nevyužívá.

Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:

 • vzít souhlas kdykoliv zpět,
 • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
 • požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
 • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
 • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
 • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.