Obchodní podmínky

Sem vložte podnadpis

Zapsaný spolek Depozitum Bastet z.s.,

IČ 05006465 ,

sídlem Horní Rokytnice 508, Rokytnice nad Jizerou, 512 44 ,

zapsaná 10701 L, Krajský soud v Hradci Králové

kontakt: +420 604 572 253

(dále jen "Pořadatel")

Obchodní podmínky Depozita Bastet z.s.

1. Podmínky adopce

1.1. Adopce je podmíněná dobrým zdravotním stavem zvířete. Vybíráme dobrovolný příspěvek za péči o zvíře - za kastraci, odčervení, vakcinaci a testování. Za odčervené a vakcinované kotě 400 Kč a za odčervenou, vakcinovanou a kastrovanou kočku/kocoura 700 Kč.  
1.2. Dobrovolný příspěvek za péči o zvíře se realizuje hotově nebo bankovním převodem.
1.3. Adopce zvířete je podmíněná vyplněním předávacího protokolu, ve kterém osvojitel uvede svou adresu trvalého bydliště, dále jméno, příjmení a kontaktní údaje - telefon a e-mail a podepíše souhlas o převzetí zvířete. Osvojitel bere na vědomí, že zvíře je ještě rok majetkem Depozita Bastet z.s. V případě, že Depozitum uzná, že péče o zvíře není vhodná a nebo zvíře prokazatelně trpí, má právo ho odebrat zpět do své péče.

1.4. V případě vrácení zvířete, nás kontaktujte na telefonním čísle 604 572 253 nebo na e-mail info@depozitum-bastet.cz. Následně osvojitel podepíše Smlouva o předání zvířete a zvíře odevzdá zpět do péče Depozita Bastet z.s.


2. Podmínky aukce

1.1. Aukce probíhá na Facebookových stránkách Pořadatele a je vždy časově omezena.
1.2. Přehled o tom, jaké věci Účastník na aukci získal, za kolik celkem věci získal a na jaký bankovní účet má účastník platbu poukázat zasíláme po skončení aukce do soukromé zprávy prostřednictvím softwaru Messenger.

1.3. Platba za věci z aukce se realizuje bankovním převodem.
1.4. V případě, že účastník nebude chtít převzít věci z aukce, musí o tom Pořadatele informovat písemně prostřednictví služby Messenger na účtu Pořadatele.
1.5. Storno poplatky za zrušení převzetí věcí z aukce jsou následující:

- v případě, že jsme již odeslali balík s věcmi z aukce Českou poštou - 100% poštovného

- v případě, že jsme balík neodeslali, se žádné storno poplatky neplatí

1.7. Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu.

3. Zpracování osobních údajů během Adopce a Aukce

2.1. Pořadatel jako správce osobních údajů, zpracovává a uchovává v rámci vaší objednávky následující osobní údaje:

 • Jméno, příjmení;
 • Adresu
 • E-mailovou adresu;
 • Telefonní číslo;

v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, a to za účelem poskytnutí plnění a evidence smlouvy. Zpracování osobních údajů bude probíhat do doby realizace akce a dále po dobu 10 let od realizace plnění dle smlouvy, nepožaduje-li jiný právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší.

2.2. Pořadatel prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné a nebudou poskytnuty žádné třetí osobě. Výjimku představují zpracovatelé, kteří se podílí na zpracování údajů pro Aukce a Adopce, a to mohou v závislosti od konkrétní akce být:

 • TickiFox s.r.o., IČ 06357075 Pardubice I, Bílé Předměstí, Husova 378
 • Poskytovatel marketingového systému Facebook
 • Poskytovatel marketingového systému  Messenger
 • Česká pošta
 • Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací.

2.3. Na e-mailovou adresu (případně tel. č.) vám budou Pořadatelem zasílána obchodní sdělení, neboť tento postup umožňuje § 7 odst. 3 zákona č.480/2004 Sb., o službách informační společnosti, pokud jej neodmítnete. Tato sdělení se mohou týkat pouze obdobných či navazujících služeb a lze je kdykoliv jednoduchým způsobem - zasláním dopisu, e-mailu nebo proklikem na odkaz v obchodním sdělení - odhlásit. E-mailová adresa bude za tímto účelem zapsaným spolkem Depozitum Bastet z.s. zpracovávána po dobu 3 let od realizace akce.
2.4. Účastník Aukce má podle zákona o ochraně osobních údajů právo:

 • požadovat po Pořadateli informaci, jaké osobní údaje zpracovává,
 • požadovat po Pořadateli vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
 • vyžádat si u Pořadatele přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
 • požadovat po Pořadateli výmaz osobních údajů - výmaz Pořadatel provede, pokud nemá pro další zpracování jiný právní důvod,
 • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na Pořadatele nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.


V Rokytnici nad Jizerou dne 21. 3. 2018